TV& VIDEO

các cuộc tấn công

Pháp cảnh giác cao độ trước khả năng tấn công khủng bố tại lễ khai mạc EURO 2016

Pháp cảnh giác cao độ trước khả năng tấn công khủng bố tại lễ khai mạc EURO 2016

VTV.vn - Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra tấn công khủng bố trong lễ khai mạc EURO 2016.