TV& VIDEO

các huyện miền núi Quảng Ngãi

Quảng Ngãi vẫn còn nhiều trường tạm

Quảng Ngãi vẫn còn nhiều trường tạm

VTV.vn - Tình trạng này đang gây nhiều khó khăn cho công tác dạy và học ở các trường miền núi Tây Trà, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi.