TV& VIDEO

các nhà khoa học trẻ

"Gặp gỡ Việt Nam" và cơ hội cho các nhà khoa học trẻ

"Gặp gỡ Việt Nam" và cơ hội cho các nhà khoa học trẻ

VTV.vn - Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII, một trong những sự kiện khoa học cơ bản lớn nhất trong khu vực đang diễn ra tại tỉnh Bình Định.