TV& VIDEO

các nước vùng Baltic

NATO sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Baltic

NATO sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Baltic

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Baltic chống lại bất kỳ mối đe dọa nào nếu cần thiết.