TV& VIDEO

các tỉnh Tây Nguyên

Thủ tướng họp giao ban với các tỉnh Tây Nguyên

Thủ tướng họp giao ban với các tỉnh Tây Nguyên

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi giao ban với Lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên, cùng với Ban chỉ đạo Tây Nguyên.