TV& VIDEO

các trường Đại học

Các trường Đại học thu học phí trung bình 13 triệu đồng/sinh viên

Các trường Đại học thu học phí trung bình 13 triệu đồng/sinh viên

VTV.vn - Năm 2015, mức học phí trung bình của các trường Đại học tại nước ta là 13 triệu đồng/sinh viên/năm.