TV& VIDEO

cách chức Chủ tịch xã

Cách chức Chủ tịch xã rút ruột 125 triệu đồng tiền ngân sách

Cách chức Chủ tịch xã rút ruột 125 triệu đồng tiền ngân sách

VTV.vn - Ông Lê Sài Gòn đã bị UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng do rút ruột 125 triệu đồng tiền ngân sách.