TV& VIDEO

cách dạy học mới

Toyable - Bàn học tương tác ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Toyable - Bàn học tương tác ứng dụng công nghệ thực tế ảo

VTV.vn - Các kỹ sư Hàn Quốc đã sáng tạo ra một bộ trò chơi tương tác kết hợp với tính năng học ngoại ngữ, được điều khiển bằng chính điện thoại thông minh.