TV& VIDEO

cách hỗ trợ

Hai hình thức ủng hộ các nhân vật khó khăn của Cặp lá yêu thương

Hai hình thức ủng hộ các nhân vật khó khăn của Cặp lá yêu thương

VTV.vn - Khán giả muốn ủng hộ các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Cặp lá yêu thương có thể chuyển khoản tiền hỗ trợ trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến.