TV& VIDEO

Cách mạng Cam

Nhìn lại một thập kỷ đầy biến động của chính trị Ukraine

Nhìn lại một thập kỷ đầy biến động của chính trị Ukraine

Những cuộc khủng hoảng chính trị, sự tranh đấu quyền lực giữa các phe phái và sự khó chung sống giữa các chính trị gia là những điều cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài và lặp lại tại Ukraine trong suốt 10 năm qua.