TV& VIDEO

cách nhiệt

CeBIT 2014: Xu hướng “Ngôi nhà thông minh”

CeBIT 2014: Xu hướng “Ngôi nhà thông minh”

Công nghệ và thiết bị cho ngôi nhà thông minh đang được các công ty trong ngành xây dựng quan tâm và giới thiệu tại hội chợ CeBIT năm nay.