TV& VIDEO

Cải cách lương

Cải cách lương hưu - Vấn đề nóng nhất báo chí châu Âu tuần qua

Cải cách lương hưu - Vấn đề nóng nhất báo chí châu Âu tuần qua

VTV.vn - Nhiều nước châu Âu đang làm theo Pháp, sửa luật tăng độ tuổi về hưu, kéo dài thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc.