TV& VIDEO

cải cách

Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương cải cách hơn nữa

Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương cải cách hơn nữa

VTV.vn - Mặc dù tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vừa qua có nhiều khả quan, song các bộ và địa phương phải quyết liệt, đổi mới và cải cách mạnh mẽ hơn nữa.