TV& VIDEO

cải cách

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đang lựa chọn những giải pháp để đưa Việt Nam trở thành một “con hổ” mới về kinh tế.