TV& VIDEO

cải cách

Thủ tướng: Các Bộ, ngành và địa phương phải cải cách hơn nữa

Thủ tướng: Các Bộ, ngành và địa phương phải cải cách hơn nữa

VTV.vn - Trong phiên họp Chính phủ ngày 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương cần phải nỗ lực đổi mới, cải cách mạnh mẽ hơn nữa.