cài đặt

Hướng dẫn thay đổi hình nền Google Chrome

Hướng dẫn thay đổi hình nền Google Chrome

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể thay đổi hình nền Google Chrome bằng hình ảnh tự chọn.