TV& VIDEO

cái khó ló cái khôn

Từ chú bé chăn bò đến nhà khoa học

Từ chú bé chăn bò đến nhà khoa học

 Ngoài hai mươi tuổi và mới học hết lớp 9 nhưng Nguyễn Hữu Năm (Phú Yên, xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) được nhiều người gọi với cái tên nhà khoa học trẻ bởi từ lâu Năm là chủ nhân nhiều loại máy hữu dụng trong cuộc sống.