TV& VIDEO

cai nghiện rượu

90% bệnh nhân tái nghiện sau cai rượu

90% bệnh nhân tái nghiện sau cai rượu

VTV.vn - Vấn đề cai nghiện rượu đang là một vấn đề khá nan giải khi tỷ lệ tái nghiện sau khi cai hiện ở mức rất cao.