TV& VIDEO

Cái Nước

Cà Mau phạt thương lái người Trung Quốc mua cua trái phép

Cà Mau phạt thương lái người Trung Quốc mua cua trái phép

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt hành chính với ông Yang Renan (quốc tịch Trung Quốc) vì thu mua cua mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.