TV& VIDEO

cải tạo hệ thống thoát nước

TP.HCM cần 570 tỷ đồng để cải tạo hệ thống thoát nước xuống cấp

TP.HCM cần 570 tỷ đồng để cải tạo hệ thống thoát nước xuống cấp

VTV.vn - TP.HCM đang có kế hoạch thực hiện dự án đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước của khu vực trung tâm với tổng vốn đầu tư gần 570 tỷ đồng.