TV& VIDEO

cải tạo

Kiểm tra dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích

Kiểm tra dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích

VTV.vn - Sáng 23/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra độ dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích.