TV& VIDEO

cải thiện chức năng

Vận động - Cách tốt nhất chữa bệnh Parkinson

Vận động - Cách tốt nhất chữa bệnh Parkinson

VTV.vn - Mới đây, các nhà thần kinh học người Đức đã phát hiện ra rằng vận động là cách tốt nhất để chữa bệnh Parkinson, đặc biệt là vận động cùng với âm nhạc.