TV& VIDEO

cải thiện công nghệ

Hơn 60.000 sản phẩm khuyến mãi trong ngày mua sắm trực tuyến 2015

Hơn 60.000 sản phẩm khuyến mãi trong ngày mua sắm trực tuyến 2015

VTV.vn - Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2015 sẽ bao gồm hơn 60.000 sản phẩm khuyến mãi dành cho người tiêu dùng.