TV& VIDEO

cải thiện không khí

Chống ô nhiễm, Bắc Kinh xây dựng hành lang thông gió

Chống ô nhiễm, Bắc Kinh xây dựng hành lang thông gió

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập một hệ thống hành lang thông gió nhằm cải thiện chất lượng không khí thành phố này.