TV& VIDEO

cái xấu

Đạo diễn Trần Anh Hùng: "Quốc tịch của tôi là điện ảnh"

Đạo diễn Trần Anh Hùng: "Quốc tịch của tôi là điện ảnh"

"Đã là nghệ sĩ là một cá nhân chứ không phải một quốc tịch. Quốc tịch của mình là điện ảnh", đạo diễn Trần Anh Hùng nói trong chương trình Văn hóa, Sự kiện và Nhân vật.