cấm bán dây diều làm chết người

Giao diện thử nghiệm VTVLive