TV& VIDEO

cầm ca

Ông hoàng những bản tình ca Pháp hát vì trẻ em nghèo Việt Nam

Ông hoàng những bản tình ca Pháp hát vì trẻ em nghèo Việt Nam

 Christophe, giọng ca Pháp đã làm thổn thức hàng triệu con tim trên khắp thế giới, sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại TP.HCM để quyên tiền giúp đỡ các trẻ em đường phố.