TV& VIDEO

cầm cân nảy mực

Ngôi sao Việt - Tập 17: Thúy Vy, Diệu Linh sẽ sớm ra về?

Ngôi sao Việt - Tập 17: Thúy Vy, Diệu Linh sẽ sớm ra về?

Những gì diễn ra ở tập 17 Ngôi sao Việt – VK pop Super star đã cho thấy nhiều khả năng Diệu Linh - Thúy Vy sẽ bị loại khỏi cuộc thi.