TV& VIDEO

cặm cụi

Phim cuối tuần: 5 ngày trong đời vị tướng

Phim cuối tuần: 5 ngày trong đời vị tướng

 Nghe tin vợ nguy kịch, ông Đào - một vị tướng luôn bận rộn với những chuyến công tác xa nhà vội vã về chăm sóc vợ. 5 ngày bên giường bệnh của vợ là 5 ngày những ký ức xưa cũ ùa về.