TV& VIDEO

câm điếc

Trẻ bị tự kỷ tăng nhanh về số lượng

Trẻ bị tự kỷ tăng nhanh về số lượng

 Trong những năm gần đây, tình trạng trẻ bị tự kỷ đến khám và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa ngày một gia tăng nhanh chóng. Đây là một trong những hội chứng phức tạp và gây rất nhiều khó khăn cho sự phát triển của trẻ.