TV& VIDEO

cầm đồ thuốc độc

“Trai làng nọ không được lấy gái làng kia” - Tục lệ 400 năm chưa bỏ

“Trai làng nọ không được lấy gái làng kia” - Tục lệ 400 năm chưa bỏ

VTV.vn - Trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay vẫn có những vùng đang tồn tại các tục lệ xưa, một trong số đó là tục lệ “Trai làng nọ không được lấy gái làng kia”.