TV& VIDEO

cấm giao bài tập

Giảm gánh nặng học tập, Seoul cấm giao bài tập về nhà cho học sinh

Giảm gánh nặng học tập, Seoul cấm giao bài tập về nhà cho học sinh

VTV.vn - Nhằm giảm bớt gánh nặng học tập, thành phố Seoul, Hàn Quốc đã ban lệnh cấm các trường tiểu học giao bài tập về nhà cho các em học sinh.