TV& VIDEO

cam kết bồi thường

Làm cá chết hàng loạt tại miền Trung, Formosa bồi thường những gì?

Làm cá chết hàng loạt tại miền Trung, Formosa bồi thường những gì?

VTV.vn - Formosa cam kết bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường và phục hồi xử lý ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.