TV& VIDEO

cam kết đầu tư

Những chuyển biến trong thu hút đầu tư của Hà Nội

Những chuyển biến trong thu hút đầu tư của Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội xác định thu hút vốn đầu tư là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải giúp doanh nghiệp biến vốn đã cam kết đầu tư sớm thành hiện thực.