Cam Lộ

Quảng Trị: Xuất hiện thêm một điểm dịch lở mồm long móng

Quảng Trị: Xuất hiện thêm một điểm dịch lở mồm long móng

Quảng Trị đã xuất hiện thêm một điểm có dịch bệnh lở mồm long móng tại huyện Cam Lộ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive