TV& VIDEO

cầm nắm

Thoái hóa khớp bàn tay ở người cao tuổi

Thoái hóa khớp bàn tay ở người cao tuổi

[] Thoái hoá khớp bàn tay là một trong các bệnh khớp thường gặp ở người cao tuổi, gây đau, ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận động và đời sống sinh hoạt. Ở Việt Nam, thoái hóa khớp bàn tay chiếm tỉ lệ 14%, đứng hàng thứ tư trong các vị trí thoái hóa khớp thường gặp.