TV& VIDEO

cấm phương tiện lưu thông

TP.HCM thí điểm "mở nút thắt cổ chai" tại đường Cộng Hòa

TP.HCM thí điểm "mở nút thắt cổ chai" tại đường Cộng Hòa

VTV.vn - TP.HCM vừa thực hiện thí điểm việc đổi chiều lưu thông theo giờ tại cầu vượt thép giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám nhằm mở nút thắt cổ chai ở khu vực này.