TV& VIDEO

cấm rao bán súng trên mạng xã hội

Facebook cấm rao bán súng trên mạng xã hội

Facebook cấm rao bán súng trên mạng xã hội

VTV.vn - Facebook sẽ cấm những hoạt động mua bán súng giữa các cá nhân trên mạng xã hội Facebook và dịch vụ chia sẻ ảnh Instagram.