TV& VIDEO

cấm sử dụng trong chăn nuôi

Phát hiện chất cấm mới Cysteamine trong chăn nuôi

Phát hiện chất cấm mới Cysteamine trong chăn nuôi

VTV.vn - Theo Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT, thông qua điều tra đã phát hiện chất cấm mới trong chăn nuôi mang tên Cysteamine.