TV& VIDEO

cám tăng trọng

Cách nhận biết gia cầm đã ăn chất vàng ô

Cách nhận biết gia cầm đã ăn chất vàng ô

VTV.vn - Các chuyên gia tư vấn, khi mua gia cầm thịt sẵn, nên chọn con có màu vàng nhạt, nhưng cánh, ức, lưng vàng đậm, mỡ màu vàng.