TV& VIDEO

cảm xúc con người

Robot đọc cảm xúc con người

Robot đọc cảm xúc con người

VTV.vn - Người sử dụng có thể biết được cảm xúc của Pepper thông qua một máy tính bảng gắn ở mặt trước của chú robot này.