TV& VIDEO

camera iphone 6

Chụp hình cây trong suốt một năm bằng iPhone

Chụp hình cây trong suốt một năm bằng iPhone

Nhiếp ảnh gia Mark Hirsch đã chụp lại những hình ảnh hàng ngày của một cây mọc trên cánh đồng ngô trong suốt một năm bằng chiếc iPhone của mình.