TV& VIDEO

cặn bã

Không phát hiện chất độc trong dép nhựa Trung Quốc

Không phát hiện chất độc trong dép nhựa Trung Quốc

Sau khi đưa đi xét nghiệm hàng ngàn mẫu dép cho thấy, không phát hiện chất lạ gây độc hại cho người sử dụng.