TV& VIDEO

căn bệnh HIV

"Bản án oan" 10 năm nhiễm HIV và 2,2 triệu đồng tiền bồi thường

"Bản án oan" 10 năm nhiễm HIV và 2,2 triệu đồng tiền bồi thường

VTV.vn - Bản thân không nhiễm HIV, nhưng lại mang tiếng nhiễm HIV trong suốt 10 năm qua... là câu chuyện đau lòng của ông Hoàng Khắc Sửu, 43 tuổi tại Nghệ An.