TV& VIDEO

cán bộ cách mạng

Đồng chí Tòng Thị Phóng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Thái Nguyên

Đồng chí Tòng Thị Phóng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Thái Nguyên

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến dâng hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu di tích 27/7 tại tỉnh Thái Nguyên.