cán bộ cao cấp

Các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

VTV.vn - Năm tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần quyết liệt hơn nữa trong giám sát phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.