TV& VIDEO

cán bộ đăng kiểm

Kỷ luật hàng loạt cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ

Kỷ luật hàng loạt cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ

VTV.vn - Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình đã ký quyết định kỷ luật các cán bộ có liên quan được đề cập trong bài viết "Chung chi cho đăng kiểm" của phóng viên báo Tuổi trẻ.