TV& VIDEO

cán bộ hưu trí

Thủ tướng gặp mặt cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng gặp mặt cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ.