TV& VIDEO

cán bộ hưu trí

Mô hình quản lý chung cư tái định cư hiệu quả tại TP.HCM

Mô hình quản lý chung cư tái định cư hiệu quả tại TP.HCM

VTV.vn - Trong khi tại nhiều chung cư tái định cư còn tồn tại nhiều vấn đề về quản lý, vận hành, bảo trì các công trình hư hỏng thì tại TP.HCM có một mô hình hoàn toàn khác.