cán bộ huyện

Bình Định: Đề nghị kiểm điểm, khiển trách các cán bộ huyện An Lão

Bình Định: Đề nghị kiểm điểm, khiển trách các cán bộ huyện An Lão

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Lão vừa đề nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kiểm điểm trách nhiệm, khiển trách các lãnh đạo UBND huyện An Lão.