TV& VIDEO

cán bộ nguồn

TP.HCM nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, phường

TP.HCM nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, phường

VTV.vn - Sáng 27/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với TP.HCM về chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công của thành phố.