TV& VIDEO

Cán bộ nhũng nhiễu

Xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

Xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm những cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp.