TV& VIDEO

cán bộ quản lý

Sữa đậu pha nành hóa chất và vấn đề quản lý

Sữa đậu pha nành hóa chất và vấn đề quản lý

VTV.vn - Trước tình trạng sữa đậu nành pha hóa chất tràn lan thị trường như hiện nay, nhiều người đặt câu hỏi cán bộ quản lý đã ở đâu khi để tình trạng này xảy ra?.